Ocean Ayurveda Spa

D 259, Devi Marg Jaipur RJ 302016