Gloss Unisex Salon - Mumbai Maharashtra

Gloss Unisex Salon Shop No 1, Shravan Mansion, near Bharat Bank, Jay Prakash Nagar Mumbai MH 400063

Hair Spa

Duration : 1 Hours 00 Minutes

Hair Spa. Starting@Rs. 499

Hair Cut

Duration : 0 Hour Hours 30 Minutes

Female Hair Cut+Wash. Starting@Rs. 299

Smoothing

Duration : 2 Hours 00 Minutes

Smoothing. Starting@Rs. 3499

Facial

Duration : 2 Hours 00 Minutes

Facial Starting@Rs. 499

Waxing

Duration : 1 Hours 00 Minutes

Waxing Starting@Rs. 499

Hair Spa

Duration : 1 Hours 00 Minutes

Hair Spa. Starting@Rs. 499

Hair Cut

Duration : 0 Hour Hours 30 Minutes

Female Hair Cut+Wash. Starting@Rs. 299

Smoothing

Duration : 2 Hours 00 Minutes

Smoothing. Starting@Rs. 3499

Facial

Duration : 2 Hours 00 Minutes

Facial Starting@Rs. 499

Waxing

Duration : 1 Hours 00 Minutes

Waxing Starting@Rs. 499

Hair Spa

Hair Spa. Starting@Rs. 499

Hair Cut

Female Hair Cut+Wash. Starting@Rs. 299

Smoothing

Smoothing. Starting@Rs. 3499

Facial

Facial Starting@Rs. 499

Waxing

Waxing Starting@Rs. 499

Hair Spa

Hair Spa. Starting@Rs. 499

Hair Cut

Female Hair Cut+Wash. Starting@Rs. 299

Smoothing

Smoothing. Starting@Rs. 3499

Facial

Facial Starting@Rs. 499

Waxing

Waxing Starting@Rs. 499