Hotel Lake View

Plot No.4, Saputara - Nashik Rd, opp. the Lake, Saputara GJ 394720